سفال

تاریخچه سفالگری

به اشیاء ساخته شده از گل پخته شده، سفال گویند و سفالینه همان سفال ساخته شده است.
به هنرمند سازنده سفال، سفالگر گفته می شود و سفالگری صنعتی است آمیخته به هنر که منجر به تولید سفالینه می شود.
با توجه به این که مواد اولیه سفالگری همان خاک، آب و آتش است می توان تصور کرد که؛
در تمام مناطق و سرزمین های مسکونی مواد اولیه سفالگری وجود داشته و بشر از سال های دور به این صنعت روی آورده است.
سفالگری نشانه ای از زندگی اجتماعی و تمدن بشری است.
و هر سرزمین و ملتی با توجه به آداب و رسوم و سلایق خود، از نشانه ها، اشکال و تزئینات ویژه ای برای جلوه دادن به سفال استفاده کرده است.

سفال

تاریخچه سفالگری در جهان 

و چگونگی آغاز صنعت سفالگری در تمام دنیا

برای اولین بار مردم شرق آسیا یعنی کشورهای چین و ژاپن حدود 14000 سال پیش از میلاد مسیح،
خیلی قبل از آنکه کشاورزی و کشت و کار را آغاز کنند، به ساخت ظروف با استفاده از گل رُس مشغول شدند.
ظروف سفالی اولیه به وسیله ایجاد یک سوراخ داخل یک گلوله ی گلی و یا با شکل دهی گل به صورت یک رشته ی مار مانند،
و قرار دادن رشته به شکل مارپیچ و لایه به لایه روی هم ساخته می شدند.
ممکن است در ابتدا ظروف را به صورت سبد های حصیری تهیه کرده؛
و روی حصیر را با استفاده از گل مسدود کرده باشند
تا به این نتیجه برسند که می توان با استفاده از گل ظروف بهتری ایجاد نمود.

استفاده از چرخ سفالگرینقطه عطفی در تاریخچه سفالگری